זקוקים לסיוע? חייגו אלינו

צוואות וירושות

עם מותו של אדם, עוברים מלוא נכסיו (כספים, נדל"ן, רכוש וכיוב') ליורשיו. לרוב, הנכסים מועברים ליורשים בהתאם לצוואה אותה השאיר המנוח/ה ובמקרים אלו, הבעלות על הנכסים תועבר ליורשים על פי הצוואה. במקרים בהם לא נכתבה צוואה, תועבר הירושה על פי דיני הירושה הקבועים בחוק הירושה התשכ"ה-1965.

חוק הירושה מסדיר את ענייני הירושות והצוואות. בין היתר קובע החוק מהי צוואה וכיצד עורכים אותה כחוק וכן מהי ירושה וכיצד ניתן לממש ירושה או צוואה.

כאשר רוצים לממש ירושה או צוואה על היורשים להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה הבקשה נקראית "בקשה למתן צו ירושה" וכאשר רוצים לממש צוואה יש להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה.

רשם הירושה הוא בעל תפקיד שדרגתו הינה בדרגה של שופט בית משפט שלום.

כאשר מוגשת בקשה למתן ירושה, על הרשם להורות על פרסום הבקשה בעיתונות היומית, כדי ליידע את הציבור שהוגשה בקשה למתן צו ירושה של אותו פלוני. מטרת הפרסום הינה לאפשר לצדדים שלישיים להביע את התנגדותם למתן צו הירושה או התנגדות לצוואה.

במידה ולא הוגשה התנגדות יורה הרשם לענייני ירושה על מתן צו ירושה משמחלק את העיזבון ליורשים.

ירושה על פי דיןכאשר נפטר אדם שלא הותיר אחריו צוואה אזי יורשיו יהיו מי שהיה או הייתה בן או בת זוגו בחייו (זכאים למחצית) וכן ילדיו שיהיו זכאים למחצית השנייה. סעיף 10 לחוק הירושה קובע אם אדם נפטר ואין לו ילדים או בן או בת זוג אזי העיזבון עובר להוריו.

כתיבת צוואהבמציאות שבה אין וודאות חשוב לערוך צוואה. הצואה מבטא את רצונו של המצווה ומכבדת את רצונו במידה ואכן נערכה כחוק בהתאם לדין.

קיימים כמה סוגים של צוואות:

סעיף 18 לחוק הירושה קובע כי צוואה יכולה להיעשות בכתב יד, בעל פה, בפני רשות ציבורית או באמצעות עדים.

צוואה בכתב ידצוואה שכתובה בכתב יד שאותה עורך המצווה בעודו בחיים במסגרתה הוא מצווה מה יעשה ברכושו לאחר מותו. על מנת שתהיה תקפה יש לכלול את התאריך שבו נערכה וכן היא חייבת להיות חתומה על ידי המצווה. הצוואה חייבת להיות ערוכה על ידי המצווה. אם היא נערכה על ידי צד ג אין לה שום תוקף.

צוואה בפני עדים  סעיף 20 לחוק הירושה קובע כי צוואה יכולה להיערך בעדים. גם צוואה בפני עדים צריכה להיערך בכתב ולהיות חתומה על ידי המצווה וגם על ידי העדים. הצוואה צריכה להיערך בפני שני עדים לפחות.

צוואה בעל פהצוואת "שכיב מרע"- מדובר בצוואה שנעשית בעל פה של אדם הנוטה למות אשר יכול לומר את צוואתו בעל פה בנוכחותם של שני עדים המבינים את שפתו ומבלי שהוא עצמו יצטרך להכין כל מסמך כתוב (העדים הם אלו הצריכים לערוך רישום מדויק של דברי המצווה מהר ככל הניתן לאחר שנאמרו להם ולהפקיד אותו אצל הרשם לענייני ירושה.

ככל ועבר חודש מאז שחלפו הנסיבות שבגינן היה צורך בצוואה בעלפה והמצווה עודנו בחיים, צוואתו שבעל פה מתבטלת.

צוואות הדדיות של בני זוג (מסתמכות אחת על השנייה), מצב בו אדם במותו מוריש את כל רכושו לבן או בת זוגו במותו בידיעה כי בן או בת זוגו מוריש לו את כל רכושו במותו. בני זוג יכולים לקבוע שרק לאחר מות האחרון מביניהם, יעבור רכושם לילדיהם. כך למנוע מצב שבו אלמן או אלמנה שנותרו בחיים, לא יאלצו להתפנות מדירתם, לטובת היורשים האחרים או מצב בו בני הזוג מחליטים כי בן הזוג הנותר יהיה רשאי לעשות במה שקיבל כראות עיניו ו/או לקבוע הוראות המגבילות את בן הזוג שנותר בחיים מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון.

צוואה הדדית יכולה להיעשות בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף ויכולת הביטול של הצוואות מוגבלת על פי החוק וניתן לבטל צוואות הדדיות בתנאים אלו בלבד:

כאשר שני המצווים בחייםמספיקה שליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז שתי הצוואות מתבטלות.

במקרה של פטירת אחד/ת מבני הזוגאם טרם חולק העיזבון, יצטרך האלמן היורש לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית. אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.

ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג, אולם לא ניתן לוותר על הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.

לעריכת צוואה השלכות רבות, ויש לבצעה פעולה זו לאחר חשיבה מעמיקה טרם עריכת צוואה מומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בתחום על מנת שיתפור עבורכם את הצוואה המתאימה ביותר עבורם.

Open chat
1
Scan the code
היי
איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן