ביטוח לאומי- תאונות עבודה ונכות מעבודה

סעיף 79 לחוק ביטוח לאומי  מגדיר מהי תאונת עבודה. הסעיף קובע כי תאונת עבודה היא תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של העובד אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.

על מנת שהתאונה תוכר כתאונת עבודה דורש החוק קשר סיבתי בין התאונה לבין העבודה.

סעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי מרחיב את ההגדרה של תאונת עבודה וקובע כי יראו תאונת עבודה גם במקרה שבו אירעה התאונה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של העובד לעבודה מביתו או מן העבודה לביתו .

משכך, תאונות דרכים אשר אירעה לעובד בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה לביתו או תאונה שארעה לעובד במהלך יום עבודה כאשר הנסיעה הייתה לצורכי עבודה היא תאונת עבודה לכל דבר ועניין.

לעובד שנפגע בעבודה עומדות מספר עילות תביעה על הנזקים הגופניים או הנפשיים שנגרמו לו והוא יכול לתבוע פיצויים מכמה גורמים.

הגורם הראשון הוא ביטוח לאומי, בתחילה מגיש הנפגע תביעה למוסד לביטוח הלאומי לדמי פגיעה. לאחר אישור התביעה, זכאי העובד לקבל מהביטוח הלאומי תשלום של עד 91 ימי עבודה וזאת בשיעור של 75% משכרו של העובד עובר לתאונה.

בטרם הגשת התביעה יש להצטייד בטופס בל/250 הנקרא טופס הפניה לטיפול רפואי לעובד השכיר עם הטופס יש להגיע לקופת החולים שבה העובד חבר, ולמסור את הטופס לרופא, והרופא ינפיק לעובד "תעודה רפואית ראשונה לנפגעי בעבודה". מבלי תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה לא יוכל העובד לקבל תשלום מהביטוח הלאומי בגין דמי פגיעה.

במידה ולעובד נותרה נכות רפואית, עליו להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות. במסגרת התביעה יוזמן העובד לבדיקה בפני הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי, מטרת הוועדה לבדוק את הפגיעה ואת המגבלות התפקודיות שנותרו לעובד בעקבות התאונה, הועדה תבדוק אם הנכות היא כתוצאה מהפגיעה בעבודה ואם קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין הנכות ולבסוף תקבע את אחוזי הנכות בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי.

נפגע שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של בין 9%-19% יהיה זכאי למענק חד פעמי סכום המענק החד פעמי שווה לקצבה חודשית כפול 43.

מי שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של מעל 20% יקבל קצבה חודשית של נכות מעבודה אשר משולמת בכל ה-28 לחודש.

חשוב לצין כי הכנסה מעבודה או מכל מקור אחר שיש לנפגע לא משפיעה על שיעור הקצבה המגיעה לו.

גורם נוסף שניתן לתבוע, במקרה של תאונת עבודה הוא המעביד. במידה והתאונה ארעה לעובד בתוך המפעל או בתוך עסקו של המעביד, ניתן להגיש תביעה גם כנגד חברת הביטוח שביטחה את המעסיק בפוליסת חבות מעבידים על הנזקים שנגרמו לעובד וזאת בתנאי וקיימת רשלנות מצד המעביד.

אחת החובות המרכזיות שחב בהם המעביד היא להקפיד על סביבת עבודה בטוחה שתהיה לעובד, במידה וכתוצאה מחוסר הקפדה על סביבת עבודה בטוחה ומתן הוראות ותדרוך נאות קרתה תאונה לעובד אזי המעביד יישא באחריות לתאונה ולנזקים של העובד כתוצאה מהתאונה.

במקרה ומגיש העובד תביעה כנגד חברת הביטוח של מעסיקו אחוזי הנכות שנקבעו במסגרת התביעה בביטוח לאומי אינם מחייבים את חברת הביטוח ולצורך הגשת התביעה לבית המשפט המוסמך יש להמציא חוות דעת ערוכה כדין של רופא מומחה אשר יקבע את אחוזי הנכות.

 

"אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא אלא כסקירה כללית. מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לשם קבלת ייעוץ משפטי ראוי טרם נקיטת פעולה למיצוי זכויותיכם".

השארת תגובה