ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

פוליסת תאונות אישיות תלמידים הינה פוליסה קבוצתית הנעשית מתוקף חוק לימוד חובה התש"ט- 1949.

ע"פ הוראות החוק, מוטלת חובה על הרשויות המקומיות לבטח את כל התלמידים בתחום שיפוטן הזכאים לחינוך חינם והתשלום עבור ביטוח זה נגבה מן ההורים במסגרת תשלומי הורים.

 

פוליסת הביטוח מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית, נכות לצמיתה ומקרי מוות הנגרמים כתוצאה מתאונה- כפי שמוגדרת בפוליסה.

הביטוח חל 24 שעות ביממה, אף מחוץ לכותלי בית הספר ואף הורחב לחו"ל, כאשר נעשה במסגרת בית ספרית- ואמור לתת מענה בגין אירוע תאונה.

הגדרות הפוליסה

הפוליסה מגדירה "תאונה" בסעיף 1 "הגדרות": " תאונה- אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני". בהתאם לפסיקת בתי המשפט, גם קטטה בבית הספר הוכרה כתאונה כחלק מהפעילות של התלמידים בבית הספר וככזו- נזקי התלמיד ברי פיצוי.

יחד עם זאת, ישנם פסקי דין שמצביעים כי אם התלמיד השתתף בקטטה באופן פעיל, כיוזם הקטטה או כל השתתפות בעלת גוון פלילי, אזי שהתאונה מוחרגת מהפוליסה בשל אלמנט הצפיות.

הפוליסה מאוד רחבה וחלה בכל שטח מדינת ישראל, בכל שעה ושעה לא רק בשעות פעילות בית הספר, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי ובין אם לאו.

מה לעשות במקרה של תאונה?

במקרה של תאונה יש לפנות למזכירות בית הספר והמוסד החינוכי, יעביר את טופס התביעה וחוברת הסבר להורים.

מה מכסה הפוליסה?

הפוליסה אינה מכסה פגיעה בתאונת דרכים, או פגיעה כתוצאה מפעולות איבה או פגיעה בתאונת עבודה שבגינה התלמיד זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

כמו כן, הפוליסה אינה מכסה דרגת נכות אשר נמוכה מ-5% למעט דרגת נכות בגין צלקות אסתטיות- במקרים אלו יש לפנות לוועדת חריגים אשר רשאית לאשר דרגת נכות בגין צלקות אסתטיות הנמוכות מ-5%.

הפוליסה מכסה גם נזק נפשי בהתאם לסעיף ההגדרות של הפוליסה- לא הוחרגה בהגדרת המונח "נכות" "נכות נפשית".

ניתן להגיש את התביעה עד 3 שנים מיום שמלאו לתלמיד 18.

 רשלנות של בית הספר

קיימים מקרים בהם בנוסף לביטוח תאונות אישיות תלמידים ניתן לתבוע גם את המוסד החינוכי. ישנם מקרים בהם ישנה רשלנות של בית הספר ו/או משרד החינוך, בגינם אירעה התאונה ואז מתנהלים שני תיקים במקביל- האחד, לתגמולי פוליסת תאונות תלמידים והשני- תביעת רשלנות מול העירייה ו/או משרד החינוך.

כך למשל, מקרה ובו בלטות לא תקינות בבית הספר והתלמיד נפגע- תהא תביעה נגד העירייה בגין החזקה לקויה של בית הספר וכנגד משרד החינוך בשל האחריות של מנהל בית הספר לפיקוח וטיפול במפגע וכאמור, במצטבר– מגישים גם תביעה נפרדת בגין תאונות תלמידים.

 

"אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא אלא כסקירה כללית. מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לשם קבלת ייעוץ משפטי ראוי טרם נקיטת פעולה למיצוי זכויותיכם".

למידע נוסף ולשאלות נוספות ניתן ליצור קשר

השארת תגובה