דיני עבודה – עובדי קבלן

הוראת החוק: חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/116_001.htm

ההבדל בין קבלן כח אדם וקבלן שירות

החוק מבדיל בין קבלן כח אדם וקבלן שירות באופן הבא:

קבלן כח אדם – מספק כח אדם, לצורך ביצוע עבודה המהווה חלק מהפעילות הרגילה של העסק, כגון: קבלן כח אדם המספק למשרד עורכי דין עובדת כממלאת מקומה של מזכירה שיצאה לחופשת לידה.

 קבלן שירות – מספק לזולת, באמצעות עובדיו, שירותי בתחומי הניקיון, השמירה והאבטחה. 

מהם זכויות עובדי קבלן?

עובדי קבלן כח אדם זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים מכוח החוק ומכח הסכמים קיבוציים. בנוסף על זכויות אלו, ישנן מספר זכויות ייחודיות לעובדי קבלן כוח אדם המגיעות להם מתוקף צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם וחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

בשונה מהעסקה במגזר הפרטי, עובדי קבלן כח אדם המועסקים המגזר הציבורי זכאים ל"השוואת תנאים" לעובדים בהעסקה ישירה.

מי יכול להעסיק עובדים בתור קבלן?

קבלן כח אדם או קבלן שירות מחויב לקבל רישיון ממשרד תמ"ת.

בישראל פועלות כיום כ-350 חברות כוח אדם אשר מחזיקות ברישיון. חברות רבות פועלות ללא רישיון וידועות פעמים רבות ככאלה אשר מנצלות את מעמדם של העובדים ומפרות זכויותיהם חדשות לבקרים.

חל איסור על קבלת שירותי כוח אדם מקבלן שאין לו רישיון. עם זאת, האיסור מחריג מקרה שבו בשירות שניתן הוא אינו לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי לדוגמא: הזמנת שירותי ניקיון בבית פרטי.

האם יש צורך בהסכם עבודה לעובדי קבלן?

לפני תחילת ההעסקה, מחויב הקבלן לערוך הסכם עבודה בכתב מול העובד, המפרט את תנאי ההעסקה שלו, ולמסור לידי העובד את ההסכם לפני תחילת ההעסקה.

חובה זו אינה חלה במקרה שבו קיים הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובד מול קבלן כח האדם.

מהי תקופת ההעסקה שניתן להעסיק עובד קבלן?

תקופת ההעסקה של עובד קבלן אצל מעסיק בפועל לא יכולה לעלות על תשעה חודשים רצופים.

באופן חריג, ניתן להאריך את תקופת ההעסקה אצל המעסיק בפועל עד ל-15 חודשים ע"י היתר ממשרד התמ"ת.

לאחר תקופת עבודה של תשעה חודשים, במידה והעובד המשיך להיות מועסק אצל המעסיק בפועל, ייחשב לעובד של המעסיק בפועל. במקרה זה, תקופת העבודה של העובד תחת קבלן כח האדם אצל המעסיק בפועל תיחשב כצבירת וותק אצל המעסיק בפועל לעיניין חישוב כל זכויותיו (פיצויי פיטורים, תוספת שער וכו').

ההגבלות על תקופת ההעסקה אינן חלות במקרים של: עובד של קבלן שירות, עובד זר המועסק בענף הבנייה או עובד המועסק בתפקידי מיחשוב.

עובדי קבלן המועסקים בתחומי האבטחה, השמירה והניקיון:

הסכם קיבוצי וצו הרחבה לחוק מעניקים לעובדים בענף התחזוקה והניקיון הטבות ייחודיות כגון: תוספת וותק, שי לחגים, החזרי נסיעות וקרן השתלמות.

בנוסף, עובדים בענף האבטחה והשמירה זכאים להטבות בתנאי השכר, צבירת ימי מחלה וחופשה ועוד.

לעובדים המועסקים על ידי קבלני השירות במתן שירותי שמירה וניקיון ולגופים ממשלתיים, החוק מחיל את תנאי ההסכם הקיבוצי לכלל העובדים על עובדי הקבלן ("השוואת תנאים").

האם ניתן לדרוש תמורה מעובד הקבלן?

קבלן כח אדם או מעסיק לא רשאי לדרוש מעובד המועסק על ידו או שמועמד לעבוד אצלו, החזר הוצאות או תמורה בעד שירותיו.

מי אחראי לזכויות עובד הקבלן?

קבלן שירות המעסיק עובד, אחראי להענקת כל הזכויות להן זכאי העובד עפ"י חוק ולפי הסכמים קיבוציים, אולם גם מקבל השירות אחראי לזכויותיו של העובד והוא חייב לנקוט באמצעים סבירים על מנת למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

עובד שקבלן כח האדם אינו מקיים את חובותיו כלפיו יכול לדרוש מהמעסיק בפועל לקיים את חובת הקבלן בנושאי שכר, הסדרת ביטוח רפואי, הפקדות לפיצויי פיטורין וקרן פנסיה ועוד.

החוק להעסקת עובדי כח אדם כולל סעיפים רבים והרחבות, יתכן כי אינכם מקבלים את התנאים להם את זכאים בעבודה.

במקרה שבו קבלן שירות או מעסיק בפועל חרגו מקיום התנאים הנדרשים בחוק, על מנת למצות את זכויותיכם ולהבטיח שתיוצגו כראוי, מומלץ לקבל סיוע מעו"ד המתמחה בדיני עבודה.

השארת תגובה