זכאות לתג חניה נכה

בהתאם לחוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993 מאפשר משרד הרישוי לתת לאנשים בעלי מוגבלויות רפואיות שונות לקבל תג נכה לרכב על מנת להקל על ניידותם.

תג חניה לנכה מאפשר לנכים להחנות את רכבם במקומות המיועדים לכך ובמקומות חניה בהם החניה אינה מותרת בהתקיים תנאים מסוימים.

מי זכאי להגיש בקשה לתג נכה?

בקשה לתג נכה יכול להגיש כל אדם אשר סובל מבעיה רפואית שבגינה הוא מתקשה בניידות מתקשה בהליכה ו/או במאמץ אשר עלול לסכן את בריאותו.

הזכאות הינה עבור שני כלי רכב, אם כלי הרכב משמשים את צורכי הנכה.

כמו כן, ניתן לקבל תג נכה גם על רכב שאינו בבעלות הנכה, אך משמש את הנכה דרך קבע  אך חשוב לשים לב כי על פי החוק השימוש בתג נכה מותר רק כאשר הנכה נמצא ברכב כנהג או כנוסע.

מה מעניקה הזכאות?

רכב הנושא תג נכה רשאי להחנות את רכבו בחניה המסומנת כחול לבן וזאת ללא תשלום בנוסף החוק קובע כי בעל תג חניה לנכה יהיה פטור מתשלום גם על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליה לנכה היא דרך חניה ציבורית בתשלום כמו למשל בתי חולים.

בנוסף, בעלי תג נכה זכאים להנחה בתשלום אגרת רישוי שנתית לרכב וזאת עבור אחד מכלי הרכב המשמשים את הנכה, ניתן לשלם אגרת רישוי מופחתת בסך של 27 ₪ בלבד.

יודגש כי ההנחה תינתן רק כאשר הרכב רשום על שמו של הנכה או על שם בן זוגו ו/או בנו או אפוטרופסו.

תג החניה יכול להינתן לתקופה של שנה, שלוש שנים ולצמיתות כאשר מקבלים תג חניה לצמיתות התג הינו בתוקף ל-8 שנים ומתחדש באופן אוטומטי כמה שבועות לפני פקיעתו וזאת ללא פניה למשרד הרישוי.

תגי החניה מונפקים היום ללא ציון מספרי הרישוי ומצוין על גבי התג כי פרטי הרכב מופיעים ברישומי אגף הרישוי. ניתן לאמת את מספרי הרכבים באמצעות מאגר של משרד התחבורה המתעדכן מדי לילה, שמופיעים בו רשימת הרכבים המורשים לשאת תג חניה לנכה.

בהתאם לחוק רשימת הזכאים מתחלקת לשניים סוגים:

הסוג הראשון – בעלי אישור נכות –  מדובר בנכים שמוכרים ע"י משרד הבריאות הזקוקים לרכב כאמצעי תנועה בשל בעיות בגפיים התחתונות או שדרגת הנכות הרפואית שלהם היא לפחות 60% ותנועתם ללא רכב עלולה לערער מצבם הבריאותי.

אישור נכות לנכים המוכרים כנפגעי פעולות איבה בביטוח לאומי-אישור כי תנועה ללא רכב עלולה לערער את מצבם הבריאותי.

עיוורים בעל תעודת עיוור המוכרים במשרד הרווחה.

הסוג השני – בהתאם לקריטריונים רפואיים. בין היתר זכאים לתג נכה חולים הסובלים ממחלות לב, מחלות ריאה כרוניות, מחלות שריר ושלד, חולי סכרת, חולים בעיות בכלי דם וכדומה.

בנוסף גם אנשים הנמצאים במצב סיעודי ו/או חולי אלצהיימר זכאים לתג נכה.

אציין, כי גם מי שלא סובל מכל המחלות הנזכרות לעיל וסובל מבעיה רפואית אחרת, אשר מגבילה את ניידותו או מקשה עליו בניידות עשוי להיות זכאי לתג נכה כאשר כל מקרה ומקרה ידון לגופו ע"י הוועדה הרפואית של משרד הרישוי בהתאם למסמכים הרפואיים שיועברו.

בטרם הגשת הבקשה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לצורך בחינת הזכאות.

 

"אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא אלא כסקירה כללית. מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לשם קבלת ייעוץ משפטי ראוי טרם נקיטת פעולה למיצוי זכויותיכם".

למידע נוסף ולשאלות נוספות ניתן ליצור קשר

השארת תגובה