מי זכאי לפיצוי במקרה של תאונת דרכים?

כל אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי כספי על הנזקים הגופנים או הנפשים שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה.

חשוב לציין כי כלל הנפגעים זכאים לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהתאונה גם אם התאונה נגרמה בשל רשלנות ו/או נהיגה פזיזה  של הנפגע בעצמו.

בתאונות דרכים האחריות של חברת הביטוח היא מוחלטת ובכל מקרה מי שנפגע בתאונת דרכים יהיה זכאי לפיצוי.

בעבר ועד לחקיקת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 המכונה גם חוק הפלת"ד, היה תחום הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים כפןף לדיני הנזיקין ובדיני נזיקין על מנת לזכות בפיצוי היה נדרש הנפגע, להוכיח רשלנות של הפוגע הנתבע וזאת על מנת לזכות בפיצוי כספי.

במקרים אלו במידה ולא הצליח הנפגע להוכיח קיומה של רשלנות מצד המזיק הפוגע או אם הנזק נגרם באשמתו של הנפגע עצמו לא הייתה כלל עומדת זכות לפיצוים.

על רקע הנ"ל נחקק חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה-1975, מדובר בחוק ספציפי אשר קובע אחריות וחובה מצד חברת הביטוח המבטחת את הרכב לפצות את כלל הנפגעים בתאונות דרכים.

פגיעות נפוצות- כאשר מדובר בתאונות דרכים הפגיעות הנפוצות עלולות להיות בתחום האורתופדי הפסיכיאטרי, אף אוזן גרון ואף ניורולוגי.

השארת תגובה