עשרת הדיברות ברכישת דירה מקבלן

רכישת דירה מקבלן היא מהלך מאד משמעותי בחייו של האדם הממוצע. בבואנו לרכוש דירה מקבלן צריך לתת את הדעת על כמה דברים מהותיים.

אחד היתרונות הבולטים ברכישת דירה מקבלן היא שמדובר בדירה חדשה לחלוטין ולקונה יש אפשרות לבצע שינויים בדירה, הוא יכול לבחור את המטבח, הקרמיקה ולעצב את הדירה כרצונו ובהתאם לצרכיו זאת בשונה מדירה יד שניה שבה מקבלים דירה מוכנה.

מחיר הדירהחשוב להבין שמעבר למחיר הדירה יהיו הוצאות נוספות שיש לקחת אותן בחשבון כמומס רכישה, שכר טרחת עורך דין, עלויות מעבר ושיפוץ, שינויים שתכנסו לדירה וריביות מהצמדת מחיר הדירה למדד תשומות הבניה .

בדיקת היזם והקבלן  – היזם הוא האחראי על התכנון ועל נושא ההיתרים וליווי בנקאי ושיווק הדירות ומולו חותמים על העסקה, חשוב מאד בטרם חתימה לבדוק את חוסנו הפיננסי של היזם את המוניטין ואת הניסיון שצבר כיזם.

חשוב גם לבדוק את הקבלן המבצע, יש לבדוק את חברת הבניה שבפועל תבנה את הפרויקט את חוסנה הכלכלי ופרויקטים אחרים שבנתה, את סטנדרט הבנייה שלה ואת איכות הבניה.

בדיקת זכויות בקרקעחשוב לבדוק שהקרקע חופשיה ונקייה מעיקולים או שעבודים אחרים ושהבעלות בקרקע היא של היזם או שרשומה לטובתו הערת אזהרה.

היתר בנייה – צריך לבדוק שקיים היתר בנייה, תבקשו שיציגו לכם את היתר הבנייה, ואם עדיין אין היתר בנייה, חשוב לוודא שהזמן לקבלת ההיתר מוגבל ומוקצב, ואף להוסיף בהסכם זכות לביטול לאחר תקופה זו, במידה ולא התקבל בה היתר בנייה. חשוב לשים לב כי לפני קבלת היתר בנייה אסור לשלם יותר מ-7% משווי הדירה במידה וקונה משלם יותר מ7% עליו לקבל בטוחה.

מפרט טכני ותכנון הדירה –מפרט טכני הוא מסמך שמסביר ומפרט ממה בונים את הדירה ומה כוללת הדירה שלכם למשל כמה נקודות חשמל יהיו בסלון וכו. צריך לבדוק מה הקבלן נותן מבחינת המפרט הטכני. המפרט הטכני בנוי מסעיפים שונים, המתארים, מפרטים ומסכמים את כל החומרים שעימם עובדים. חשוב לבדוק עד כמה ניתן להכניס שינויים במפרט.

ייצוג ע"י עו"ד בחוזה הקבלןהמון קונים נוטים לחשוב שהעו"ד שמייצג את הקבלן מייצג גם את הדיירים הרוכשים ולכאורה אין צורך בעו"ד נוסף. חשוב להבהיר כי העו"ד של הקבלן מייצג רק את הקבלן בהסכם ולכן רצוי ומומלץ לשכור שירותים של עו"ד שייצג רק את האינטרסים שלכם. נכון שברכישת דירה יש המון הוצאות נלוות אך ויתור על ייצוג של עו"ד זה לא המקום לחסוך בו.

בטוחות סעיף 2 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 מונה חמישה סוגים של בטוחות שהרוכש מקבל להבטחת הכספים. ערבות בנקאית שניתנת על ידי הבנק המלווה של הפרויקט, פוליסת ביטוח, שיעבוד בדרגה של משכנתא ראשונה, רישום הערת אזהרה והעברת בעלות בדירה או בחלק יחסי מהקרקע.

כמו כן, חשוב להגביל בהסכם את מועד המסירה שיהיה מוגדר בהסכם וכן את מועד הרישום של הזכויות בלשכת רישום המקרקעין ולא להסתפק בסעיף מעורפל.

במועד המסירה חשוב להקפיד על פרוטוקול מסירה ולרשום בו את כל הליקויים שנמצאו בדירה. תזכרו שהקבלן מחויב לתקן לכם את כל הבעיות והליקויים, אתם אמורים לקבל דירה מושלמת וגם לאחר קבלת הדירה יש אחריות על הקבלן.

אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי מומלץ לפנות לעו"ד הבקיא בתחום טרם החתימה על הסכם.

השארת תגובה