דיני עבודה

משפט העבודה הוא תחום שפוגש אותנו בחיי היום יום ונוגע לכל אחד ואחת מאיתנו.

משפט העבודה עוסק ביחסי העבודה שבין העובד למעביד ומסדיר את הזכויות והחובות שיש לכל אחד מהם מכוח קיומם של יחסי העבודה.

בכל מקום שקיימים יחסי עובד ומעביד חלים חוקי המגן שמעניקים מינימום של זכויות לכל מי שמוגדר כעובד.

אותן זכויות המוענקות מכוח חוקי המגן הן זכויות קוגנטיות מינימאליות שלא ניתן לוותר עליהן.

עיקר חוקי המגן הם, חוק חופשה שנתית, חוק שעות העבודה והמנוחה, חוק פיצויי פיטורים, חוק הגנת השכר ועוד.

מאמרים בנושא
מהי תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה?

מהי תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה?

קיימים הרבה מקרים בהם תאונת הדרכים הינה גם תאונת עבודה. מדובר בדרך כלל בתאונות דרכים אשר ארעו לעובד בדרך לעבודה