תאונות עבודה

חוק ביטוח לאומי מגדיר מהי תאונת עבודה, מדובר באירוע שבמהלכו נפגע אדם, כתוצאה ממעשה או מחדל שקרה במקום העבודה, תאונת עבודה יכולה להיות גם בדרך מהעבודה או בדרך מהעבודה ואף יכולה להיות מחלה שנוצרה בעקבות תנאי העבודה.

אם אדם נפגע בתאונת עבודה, ייתכן ויהיה זכאי לתבוע פיצויים או כספים מכמה גורמים שונים: ביטוח לאומי, המעסיק שלו וחברת הביטוח של המעסיק או כל אדם אחר שגרם לפגיעה, חברת ביטוח שביטחה את העובד ב"פוליסת לאובדן כושר עבודה".

הנפגע רשאי לתבוע את כל הגורמים הללו והוא יהיה זכאי לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו.