זקוקים לסיוע? חייגו אלינו

תאונות עבודה

סעיף 79 לחוק ביטוח לאומי  מגדיר מהי תאונת עבודה. וקובע כי תאונת עבודה היא תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של העובד אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.

סעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי מרחיב את ההגדרה של תאונת עבודה וקובע כי יראו תאונת עבודה גם במקרה שבו אירעה התאונה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של העובד לעבודה מביתו או מן העבודה לביתו .

גם אם לעובד קרתה תאונה בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה, תיחשב התאונה כתאונת עבודה. 

עובדים רבים עוברים תאונות דרכים חדשות לבקרים, בדרך לעבודתם ומשכך הם זכאים למלוא הזכויות והכרה בביטוח לאומי כנפגעי עבודה.

תביעה לדמי פגיעה 

עובד שנפגע בעבודה  זכאי לתשלום דמי פגיעה של עד 91 ימי עבודה וזאת בשיעור של 75% משכרו של העובד לפני לתאונה.

תביעה להכרה כתאונת עבודה יש להגיש עד 12 חודשים מיום הפגיעה. מומלץ שלא להשתהות ולהגיש את התביעה בזמן. איחור בהגשת התביעה עלול לפגוע בזכויות. 

דרגת נכות

במידה ולעובד נותרה נכות רפואית, יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות. במסגרת התביעה ישלח לעובד זימון לבדיקה רפואית בפני הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי, מטרת הוועדה הינה, לבדוק את הפגיעה ואת המגבלות התפקודיות שנותרו לעובד בעקבות התאונה, הועדה תבדוק אם נותרה נכות רפואית לעובד כתוצאה מהפגיעה בעבודה ואם קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין הפגיעה ולבסוף תקבע את אחוזי הנכות בהתאם לחוק ולתקנות המוסד לביטוח הלאומי.

נכות זמנית

לאחר בדיקת על ידי הוועדה הרפואית ישלח פרוטוקול מנומק ובו ההחלטה על דרגת הנכות. 

הוועדה יכולה לקבוע דרגת נכות זמנית, לפרק זמן מסוים ולאחריה יזומן העובד לוועדה רפואית נוספת לקביעת נכותו הצמיתה כלל ונותרה. 

מענק או קצבה

נפגע עבודה, שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של בין 9%-19% יהיה זכאי למענק כספי חד פעמי.

נפגע עבודה, שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה יזכה לקבלת גמלת נכות מעבודה אשר משולמת בכל ה-28 לחודש למשך כל חייו וזאת ללא כל תלות בהכנסותיו.

זכות ערר על החלטת ועדה רפואית

לפי תקנה 27 לתקנות הביטוח הלאומי, על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה, להגיש ערר תוך 60 ימים ממועד קבלת ההחלטה והנושא ידון בפני וועדה רפואית לעררים. 

לצורך הגשת ערר יש להגיש טופס תביעה ולנמק את הסיבה לערר. 

מדוע מומלץ להגיע עם ליווי של עו"ד לוועדה

קיימת חשיבות רבה להסתייע בליווי של עורך דין בייצוג מול ביטוח לאומי והוועדות הרפואיות.

בוועדה הרפואית נערכת בדיקה ונערך פרוטוקול בזמן אמת, אשר אמור לשקף את כל הנעשה בוועדה, הדיון נפתח בהצגת חברי הוועדה. לאחר מכן מגיע שלב הטענות עליהם מבוסס הערר. לוועדות הרפואיות מוענקות המון סמכויות משפטיות מכוח הדין והן חורצות גורלות להמון נפגעים.

מדובר בהליך שמאד דומה לאיך שהדברים מתנהלים בדיון בבית משפט. וחשוב להציג טיעונים עניינים בפני הוועדה . ייצוג על ידי עו"ד שמתמחה בתחום יכול להכריע על קביעות הוועדה.

חשוב להדגיש כי הוועדה הרפואית לעררים רשאית להשאיר את החלטת הועדה הרפואית על כנה, להגדיל את אחוזי הנכות או להפחית את אחוזי הנכות. 

 גורם נוסף שניתן לתבוע, במקרה של תאונת עבודה הוא המעביד. במידה והתאונה ארעה לעובד בתוך המפעל או בתוך עסקו של המעביד, ניתן להגיש תביעה גם כנגד חברת הביטוח שביטחה את המעסיק בפוליסת חבות מעבידים על הנזקים שנגרמו לעובד וזאת בתנאי וקיימת רשלנות מצד המעביד.

אחת החובות המרכזיות שחב בהם המעביד היא להקפיד על סביבת עבודה בטוחה שתהיה לעובד, במידה וכתוצאה מחוסר הקפדה על סביבת עבודה בטוחה ומתן הוראות ותדרוך נאות קרתה תאונה לעובד אזי המעביד יישא באחריות לתאונה ולנזקים של העובד כתוצאה מהתאונה.

במקרה ומגיש העובד תביעה כנגד חברת הביטוח של מעסיקו אחוזי הנכות שנקבעו במסגרת התביעה בביטוח לאומי אינם מחייבים את חברת הביטוח ולצורך הגשת התביעה לבית המשפט המוסמך יש להמציא חוות דעת ערוכה כדין של רופא מומחה אשר יקבע את אחוזי הנכות.

 

טל"ח

 

כתבות בנושא

Open chat
1
Scan the code
היי
איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן