גמלת ילד נכה

ביטוח לאומי מכיר בצורך להשתתף ולסייע להורים שילדיהם הינם ילדים מיוחדים או סובלים מאיזה בעיה רפואית או התנהגותית, בהוצאות הטיפול הכרוכות בטיפול באותם ילדים.

תנאי הזכאות לקבלת גמלת ילד נכה,  נקבעו בסעיף 1 לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), תש"ע-2010.

החוק למעשה קובע כי הורה לילד שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בו בשל ליקוי, או מחלה, או בעיית התנהגות, או ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת יהיה זכאי לגמלת ילד נכה.

החוק מונה רשימה של מקרים בהם יהיה זכאי ההורה לגמלת ילד נכה ומבחין בין ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד לבין ילד עם לקוי מיוחד וילד הזקוק להשגחה כאשר טווחי הגמלה הינם בשיעורים של 50%, 100%, ו-188%.

במאמר זה ברצוני להתייחס לגמלת ילד נכה בשיעור של 50% אשר הרבה הורים היום יכולים להיות זכאים לגמלה.

על מנת להיות זכאי לגמלה צריכים להתקיים התנאים הבאים:

  1. הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות קשה.
  2. הפרעות התנהגות קשה.
  3. לומד במסגרת חינוך מיוחד או משולב.
  4. מטופל תרופתית.

על מנת לקבל גמלת ילד נכה, יש להגיש טופס תביעה לביטוח לאומי ולהתייצב לוועדה רפואית עם הילד לבדיקה ע"י רופא ילדים.

לאחר הוועדה מחליט המוסד לביטוח לאומי אם הילד עונה לתנאי החוק ואם הוריו זכאים לגמלה במידה והתביעה התקבלה הרי שלמי שאושרה זכאות תשולם הגמלה בכל 28 לחודש החל מהחודש שבו הוגשה התביעה.

במידה וקיימים מסמכים רפואיים המעידים כי מצבו של הילד התחיל עוד טרם הגשת התביעה ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי עד שנה מיום הגשת התביעה.

היה וביטוח לאומי דחה את התביעה יש אפשרות לערער על ההחלטה של הוועדה הרפואית לוועדת העררים  בתוך 90 יום מיום קבלת ההחלטה, על מנת שהוועדה תבחן מחדש את החלטת הוועדה הרפואית.

בטרם הגשת התביעה ולבדיקת זכאות לגמלת ילד נכה אנו ממליצים להיוועץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

השארת תגובה