זכויות נפגעי איבה וטרור

מציאות החיים במדינת ישראל מורכבת מפעולות איבה וטרור, למרבה הצער מצבי מלחמה והתקפות טרור אינם זרות לחיים בחברה הישראלית וממש בימים אלו חווים תושבי הדרום על בשרם את החיים לצד האויב ולצד פעולות איבה וטרור.

אדם שנפגע מפעילות טרור בין אם מדובר בפגיעה נפשית [חרדה] ובין אם פגיעה גופנית, זכאי הוא ואף בני משפחתו לתגמולים ולהטבות שנועדו לתמוך בפגיעותיהם ובהליך החלמתם ושיקומם.

 

מימוש הזכאות

על מנת להיות זכאי לאותן הטבות, על נפגע הטרור לפנות למוסד לביטוח לאומי למחלקת נפגעי פעולות איבה ומי שיוכר כנפגע איבה יהא זכאי לתגמולים חודשיים ו/או למענקים חד פעמיים וכן יהיה זכאי לקבל טיפולים רפואיים, שיקום במידת הצורך, טיפול פסיכולוגי ומימון תרופות ועזרים.

על מנת להיות מוכר כנפגע פעולות איבה יש לעמוד בשני תנאים מצטברים שעיקרן הוא המעמד של הנפגע בישראל ופעולת האיבה עצמה. נדרש שהפגיעה הינה כתוצאה של פגיעת איבה בהתאם לסעיף 1 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970.

התנאי השני שמדובר בתושב ישראל שנפגע בישראל או מחוץ לישראל ו/או אזרח ישראל שנפגע בישראל ו/או באזור.

כיצד פועלים לקבלת ההטבות?

אדם שנפגע מפעולת איבה עליו להגיש תביעה לביטוח לאומי טופס בל-[580] ולצרף לתביעתו את כל המסמכים הרפואיים וראיות לקיומה של פגיעת איבה.

לאחר קבלת התביעה, מעביר ביטוח לאומי את התיק לבחינה אצל הרשות המאשרת, שהינה גוף מתמנה על ידי שר הביטחון שתפקידה העיקרי היא לבחון את התיק ולקבוע אם הנפגע עונה על הגדרות החוק לפגיעת איבה. רק לאחר שהרשות המאשרת תקבע כי מדובר בפגיעת איבה יחזור התיק לביטוח לאומי אשר יטפל בזכויותיו של הנפגע.

במידה והרשות המאשרת דחתה את התביעה ניתן להגיש ערעור על ההחלטה לוועדת העררים וזאת בתוך חודשיים מיום קבלת ההחלטה.

את התביעה יש להגיש עד 12 חודשים מיום הפגיעה.

במידה והרשות המאשרת אישרה את התביעה יש למלא טופס בל/581 תביעה לקביעת דרגת נכות ולאחר מכן יוזמן הנפגע לוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי אשר תקבע את שיעור הנכות כתוצאה מהפגיעה.

התגמול הכספי

בשונה מפיצוי לנפגעי תאונות עבודה שם הפיצוי נקבע בהתאם לשכרו של הנפגע, כשאר מדובר בפעולות איבה התגמולים הכספיים אשר ישולמו לנפגע נקבעים בהתאם לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) תש"ט-1949.

למענק נכות חד פעמי זכאים נכים מפעולות איבה אשר הוועדה הרפואית קבעה להם דרגת נכות לצמיתות בשיעור של בין 10%-19%. מי שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של מעל 19% זכאי לגמלה חודשית.

אציין כי הסכומים הינם אחידים בהתאם לנכות שנקבעה.

בטרם הגשת תביעה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לצורך בחינת הזכאות.

 

"אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא אלא כסקירה כללית. מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לשם קבלת ייעוץ משפטי ראוי טרם נקיטת פעולה למיצוי זכויותיכם".

למידע נוסף ולשאלות נוספות ניתן ליצור קשר

השארת תגובה